Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa

Suoritin AMK-opintojeni työharjoittelun Osuuskauppa Keskimaan mainososastolla nimikkeellä Marketing and Advertising Intern. Työharjoittelu kesti kuusi kuukautta ja suoritin sen keväällä 2019.

Työnkuvaani kuului mm. graafisen suunnittelun tehtävissä auttamista, lomatuuraajana muille mainososaston henkilöille toimimista, markkinoinnin suunnittelussa auttamista, sosiaalisen median ja Google Adsin maksettua mainontaa sekä muiden osastojen graafisten tarpeiden tekoa.

Suoritin myös muutamia itsenäisiä projekteja, kuten mm.
– Keskimaan somekanavien hallinnointia, päivittämistä sekä kehittämistä
– Green Egg -ravintolan kokonaisuus sosiaalisen median osalta (somesparraamista, valokuvaus- ja kuvanmuokkausoppeja, julkausuunnitelman toteuttaminen ja päivitys sekä maksetun mainonnan tekeminen)
– Keskimaan ABC-osaston sisäisen viestinnän selvitys (selvitettiin mm. Liikennemyymälöiden ja viestinnän ongelmakohdat sekä kipupisteet ja luotiin näiden pohjalta parannusehdotuksia viestinnän parempaan kulkuun)

Scroll to top