Stafix eBooks 2 Cover

Stafix Oy: eBooks

Toimiessani Markkinointiassistenttina Stafix Oy:llä suunnittelin ja taitoin yhteensä viisi ladattavaa opasta, ’eBook’. Jokainen näistä taitettiin ja julkaistiin kuudella eri kielellä verkossa ja osasta toteutettiin myös painoversiot.

Kyseiseen projektiin saatiin teksti valmiina ja ulkoasu rakennettiin nollasta luoden koko oppaan kokonaisuus ensimmäiseen taittamaani oppaaseen (Tutustu siihen tästä). Projektin edistyessä pieniä muutoksia ulkoasuun tehtiin sen selkeyttämiseksi sekä parantamiseksi sopimaan loppuihin julkaistuihin oppaisiin.

Opasta taittaessa täytyi ottaa huomioon eri kielien mahdolliset rajoitukset; etenkin pidemmät kappaleet sekä tavutus oli saatava istumaan kuudelle eri kielelle. Opas oli taitettava niin, että se olisi mahdollista julkaista niin printti- kuin digiversiona. Näiden lisäksi senhetkistä, tekemääni brändiopasta tuli noudattaa tarkasti.

Projektissa minulle kuului myös taiton sekä kuvien valitsemisen ja muokkauksen lisäksi käännösten hoitaminen niin Stafix Oy:n myyjien, kuin erillisten kääntäjien kanssa yhteistyössä.

Oppaita luotiin yhteensä viisi kappaletta:

  • Benefits of glue-free stickers for in-store advertising
  • 6 tips for successful in-store advertising
  • How to use glue-free stickers in advertising?
  • Sheetfed offset printing on plastic substrates
  • Planning an In-store Advertising Campaign

Voit ladata oppaat täältä.

Scroll to top