Näytekansio

Stafix Oy: Näytekansio

Näytekansion on tarkoitus tarjota asiakkaalle katsaus yritykseen, tuotteisiin ja erilaisiin materiaalinkäyttötapoihin. Näytekansio on kokonaisuus, jonka osat on suunniteltu toimivaksi yksinään ja yhdessä. Yhdessä ne muodostavat toimivan ja laajan kokonaisuuden, erikseen jaeltuna kullakin on oma funktionsa.

Stafix Oy:n näytekansion päivitys on ollut projekti, joka kehittyi ja muuttui pitkin matkaa. Päivityksiä tehtiin osa kerrallaan ja jokaisen kohdan olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.

Kansion alkuperäinen ulkoasu on Sissy Oy:n peruja, mutta kannen logon päivitys sekä sisäpuolen vasemman sivun ulkoasu kuuluivat päivitystyöhöni. Kanteen gorillan naaman  iholle tuotettiin paksu ja kiiltävä kohde-UV-lakkaus reliefi- eli koholakalla ja ’karvaisiin’ kohtiin röpelöinen kohde-UV-struktuurilakkaus. Kansio toimii ’varastona’ kaikelle muulle materiaalille ja voidaan säilyttää tulevaisuuden säilytystarpeita varten.

Esite on jaoteltu tarkemmin osiin täällä. Sen tarkoitus on tuoda esille selkeästi yrityksen toimenkuvan sekä erottella selkeästi kaksi eri tuoteryhmää materiaaleineen. Esitettä voidaan käyttää osana näytekansiota tai pelkästään markkinointimateriaalina mm. messuilla kokonaista näytekansiota kevyempänä kokonaisuutena. Esite on toteutettu 5 eri kielellä.

Kaksi näytepussia, STAFIX®STATIC ja STAFIX®GRIP, koostuvat kunkin tuoteryhmän näytteistä. Jokaisessa näytteessä lukee tuoteryhmä, materiaali ja lisäksi STAFIX®GRIP -materiaaleissa mainitaan kone, jolla näytteet on painettu. STAFIX®STATIC -näytteet on kaikki painettu offset-painossa, tällä hetkellä STAFIX®GRIP -näytteet on kaikki tuotettu digipainossa.

Kansioon kuuluu myös käyntikortti, joka määräytyy aina sen mukaan, kenen myyjän kontaktille kansio lähetetään tai mihin maahan kansio on suunnattu. Käyntikortin suunnittelu oli vastuullani, se kuului laajempaan yritysilmeen uudistukseen.

Näytekansio sisälti:
Kansio, käyntikortti, esite, näytteet STAFIX®STATIC ja STAFIX®GRIP -materiaaleista

Scroll to top